Každý deň je príležitosť na úsmev! 

Rozmýšľaj ako mních

08.11.2021

Keď sa povie "mních" niektorí z nás si predstavia pánov v dlhých plášťoch, ktorí sústredene meditujú, iní si predstavia pána s plešinou na plechovkách od piva.  No v skutočnosti, pojem mních v sebe nesie oveľa viac, ako len meditáciu - službu, režim, spoznávanie samého seba, ale aj učenie, ako ovládnuť vlastné ego.

Jay Shetty strávil tri roky svojho života v ašrame, teda žil medzi mníchmi a učil sa ich tajomstvu. Sám o sebe povedal, že bol problémový študent, viackrát ho chceli zo školy vyhodiť, rodičia si o ňom mysleli, že bude povaľač, až raz zašiel na prednášku jedného mnícha a tá ho nadchla. Odvtedy svoje letné prázdniny rozdeľoval na dve polovice - prvý mesiac strávil v práci, druhý mesiac odišiel do mníšskeho rádu spoznávať tajomstvo tohto učenia. Dnes je z neho úspešný speaker, prednáša na rôznych prednáškach nie len pre obyčajných ľudí, ale aj pre manažérov, a o svojej skúsenosti sa rozhodol napísať knihu, ktorá je naozaj plná múdrostí a podnetných myšlienok.

Priznám sa, osobne nie som moc nadšenec budhizmu, či hinduizmu a autor v knihe vychádza hlavne z týchto učení, no na myšlienkach to nič nemení. Jediné, čo mi nevyhovovalo boli rôzne hinduistické, či budhistické pomenovania, ale nezameriavala som sa na tieto názvy, jednoducho som ich vždy preskočila a viac ako na "pomenovanie" som sa zameriavala na ich odkaz. Je pochopiteľné, že ak Jay vychádzal vo svojej knihe zo skúseností mnícha snažil sa témy poňať naozaj dôveryhodne, a preto aj samotné pomenovania zachoval. 

Kniha je rozdelená na tri väčšie celky, pričom každý z nich je ďalej členený na podkapitoly, ktoré navzájom spolu súvisia. Prvý celok "Uvoľnenie" je zameraný na identitu, negativitu, strach a zámer. V druhom celku s názvom "Rast" sa autor hlbšie venuje účelu, režimu, mysli a egu a zatiaľ, čo v prvej časti autor rieši Kto sme, v tej druhej sa zameriava na to, čo nás formuje v osoby, aké sme - teda náš režim, myseľ, ego. Tretiu časť autor nazval "Dar" a v nej nájdeme podkapitoly o vďačnosti, vzťahoch a službe. Ako vidieť, autor sa nás v nej snaží nasmerovať k odpovedi, čo vieme dať svetu, ak už vieme kto sme a čo nás formuje.  Ak by som mala označiť kapitoly, ktoré sa najviac páčili mne, boli to časti, v ktorých hovoril o negativite, vďačnosti, režime, mysli a egu, no myšlienky na zamyslenie som si našla všade.

Forma, akou boli rôzne kapitoly poňaté bola  naozaj výborná. Na začiatku každej kapitoly bol citát a väčšina kapitol začínala krátkym príbehom z Jayovej skúsenosti a života medzi mníchmi. Tých príbehov je v knihe naozaj veľa a ako čitateľ som si vždy vedela na konkrétnom príklade predstaviť, čo mi autor tým chce povedať. Ak sme sa dostali k časti, ktorá bola zložitejšia na pochopenie, prípadne obsahovala rôzne iné členenie, vždy nám bola ponúknutá jednoduchá ilustrácia alebo graf, ktorý to všetko zhrnul a daná myšlienka sa zrazu zdala oveľa jednoduchšou. Veľmi sa mi páčili takto zobrazené myšlienky o členení napríklad vďačnosti, ale super bol znázornený aj vzťah medzi vášňou k niečomu, čo nás napĺňa a našou reálnou schopnosťou to vykonávať, čo môže byť výborná pomôcka pri hľadaní povolania, ktoré bude človeka baviť a zároveň aj živiť. Je to zároveň aj odpoveď, prečo toľko ľudí časom postrehne syndróm vyhorenia. 

Zaujímavou časťou bola aj kapitola o Egu, kedy autor poukázal na rozdiel medzi sebadôverou a egom a jasne pomenoval dôvody, prečo je ego nebezpečné a viac ako na ňom by sme mali pracovať na sebadôvere. Krásnym príkladom je po-rozchodový stav, kedy veľa ľudí zamieri do fitness centier nie kvôli vlastne sebadôvere, ale kvôli tomu, aby bývalému partnerovi dokázali, o čo prišiel - krásny príklad boja medzi egom a sebadôverou. 

Podnetná kapitola bola aj o dennom režime a o tom, ako je dôležité vstať ráno spokojný, dopriať si čas pre seba a nevrhnúť sa hneď do kolotoča povinností. Už vstávanie o 15 minút skôr, ktoré človek venuje sebe môže úplne zmeniť energiu celého dňa. Dokonca nám autor dáva aj logické dôvody, prečo je potrebné vyčleniť si jasný priestor na rôzne činnosti, to znamená vedieť oddeliť pracovisko od priestoru na oddych, či dokonca miestnosť na pozeranie televízie oddeliť od tej, kde mávame rodinné večere. Každý priestor má svoju energiu a je dobré vedieť ju správne označiť a pomenovať.

Ak vás napríklad zaujíma, aký zmysel má správne dýchanie, a prečo je dôležité naučiť sa správne dýchať určite venujte pozornosť Meditácii v prvej časti knihy, kedy nám Jay dáva návod na správne dýchanie, ktorým vieme ovplyvniť aj tep srdca, ak sme práve vystresovaní. Dokonca aj pred spaním vieme vďaka dýchanie dosiahnuť rovnováhu v tele, ktorá nám zaručí pokojný a kľudný spánok a dopraje tak telu skutočne plnohodnotný čas na regeneráciu. 

Kniha bola písaná zrozumiteľne, množstvo ilustrácii ju naozaj prepojilo aj s čitateľom, a tak sa kniha stala nie len výborným zdrojom informácií pre študentov filozofie, či psychológie, ale pochopí ju aj čitateľ, ktorý ju číta zo zvedavosti. Rozhodne odporúčam dopriať si pri nej čas a neprečítať ju za deň- dva, pretože nedokážete tak naplno zachytiť všetko, čo sa v nej skrýva. Sama som ju čítala po častiach a po dočítaní som bola prekvapená, ako veľa lepiacich papierikov som si do nej nalepila pri zvýrazňovaní rôznych myšlienok. Kniha je naozaj robená tak, aby ste s ňou pracovali, sú v nej rôzne "úlohy" na sebarealizáciu, osobnostné hodnotenie, zamyslenie, a dokonca v nej nájdete aj test na lepšie klasifikovanie vašej úlohy v spoločnosti, ktorá vám pomôže pri hľadaní vhodnej činnosti. Ak vás zaujme nejaká konkrétna myšlienka, v závere knihy nájdete naozaj bohatý zoznam odkazov a kníh, z ktorých autor čerpal a tak sa im viete prípadne povenovať aj v inom type literatúry. 

Jay nám odhalil aspoň časť askéckeho života mníchov, ktorý vieme aj my, obyčajní ľudia aplikovať do svojho života bez nutnosti uzavrieť sa do samoty, ďaleko od všetkých. Z mníšskeho života preniesol myšlienky a posolstvá vhodné na aplikáciu do bežného života každého z nás a sama som začala aplikovať niektoré rady, ktoré spomenul v knihe. Napríklad každodenné zapisovanie si vďačnosti za niečo, čo som počas dňa prežila. A práve to je na knihe to najlepšie - každý si v nej nájdeme to svoje, na čom chce pracovať a čomu sa môže ďalej venovať - či už je to práca na režime dňa, nájdení vlastnej identity, vďačnosti, alebo na skrotení vlastného ega.

Originálny názov: Think Like a Monk: 

Názov: Rozmýšľaj ako mních

Autor: Jay Shetty

Počet strán: 336

Rok vydania: 2021 

Väzba: pevná väzba 

Vydavateľstvo: Fortuna Libri

ISBN: 9788057300571


ZA POSKYTNUTIE KNIHY NA RECENZIU ĎAKUJEM VYDAVATEĽSTVU FORTUNA LIBRI


Kliknutím na obrázok si môžete zakúpiť knihu: